ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

/ ПРИЕМ 1ВИ;4-7КЛ/ZAYAVLENIE.1str..jpeg/ ПРИЕМ 1ВИ;4-7КЛ/ZAYUAVLENIE.2str...jpeg/ ПРИЕМ 1ВИ;4-7КЛ/ZAYUAVLENIE.3str..jpeg                

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

-Заявление по образец на училището

-Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна  група в детското заведение

-Удостоверението за раждане за информация

-Талон от личния лекар за здравословното и имунизационно състояние на детето,което му позволява да бъде редовен ученик в първи клас на общообразователно училище.

 

 

 

Приемни часове:

График на приемните часове за консултиране на родители   
Райкова   I                               вторник                         12.05-12.50часа                     
Славчева II понеделник 12.05-12.50часа
Соколова III понеделник 12.05-12.50часа
Стойкова IV сряда 12.50-13.35часа
     
     
Микова      V сряда 13.00-13.45часа
Виткова     VI сряда 13.00-13.45часа
Малинова      VII сряда 13.10-13.55часа
Тончева  VIII сряда 13.30-14.15часа
     


Родителски срещи: Тема:"Запознаване с дейността на училището за учебната 2016/2017г."

                                     Начален етап: 18.09.2015от 18.00часа

                                     Прогимназиален етап: 19.09.2015 от 18.00часа

                                     Тема:"Приключване на учебен срок"

                                     Начален етап:1,2а,2б,3-29.01.2016г от 18.00часа

                                     Прогимназиален етап:16.01.2016г от 18.00часа


Решения на училищното настоятелство:

Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84

E-mail  ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА