Mодул Галерия

2013-09-16

  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 
/P9163642.JPG                               /P9163652.JPG
 
 ПЕТИ КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:К.ИВАНОВ  
                                                                ШЕСТИ КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:Н.МИКОВА
 
 
/P9163648.JPG        /P9163636.JPG
 
СЕДМИ КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:П.ВИТКОВА    
                                                                    ОСМИ КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:А.МАЛИНОВА
   
 
 
НАЧАЛЕН ЕТАП
 
 
/P9163603.JPG                /P9163620.JPG        
 
ПЪРВИ КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:Ж.СТОЙКОВА                                                                      
 ВТОРИ "А" КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:СТ.РАЙКОВА
 
/P9163623.JPG           /P9163624.JPG
 
ВТОРИ "Б"КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:Н.БОРИСОВА          
                                                          ТРЕТИ КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:Р.СЛАВЧЕВА
 
 
/P9163631.JPG      /P9163634.JPG
 
ЧЕТВЪРТИ "А" КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:ДЖ.СОКОЛОВА    
                                                   ЧЕТВЪРТИ "Б" КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:А.МЕЧЕВА

Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84

E-mail  ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА